57 Toen zeiden zij: Laat ons de jonge dochter roepen, en haar mond vragen.