Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 24:59

59 Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster trekken, mitsgaders Abrahams knecht en zijn mannen.