Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 24:64

64 Rebekka hief ook haar ogen op, en zij zag Izak; en zij viel van den kemel af.