Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 24:8

8 Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van dezen mijn eed; alleenlijk breng mijn zoon daar niet weder heen.