1 En Abraham voer voort, en nam een vrouw, wier naam was Ketura.