Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 25:11

11 En het geschiedde na Abrahams dood, dat God Izak, zijn zoon, zegende; en Izak woonde bij de put Lachai-Roi.