31 Toen zeide Jakob: Verkoop mij op dezen dag uw eerstgeboorte.