Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 25:4

4 En de zonen van Midian waren Efa en Efer, en Henoch en Abida, en Eldaa. Deze allen waren zonen van Ketura.