Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 25:7

7 Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft, honderd vijf en zeventig jaren.