Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 26:11

11 En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende: Zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden!