13 En die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was.