Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 26:14

14 En hij had bezitting van schapen, en bezitting van runderen, en groot gezin; zodat hem de Filistijnen benijdden.