Genesis 26:17

17 Toen toog Izak van daar, en hij legerde zich in het dal van Gerar, en woonde aldaar.