19 De knechten van Izak dan groeven in dat dal, en zij vonden aldaar een put van levend water.