Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 26:19

19 De knechten van Izak dan groeven in dat dal, en zij vonden aldaar een put van levend water.