Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 26:21

21 Toen groeven zij een andere put, en daar twistten zij ook over; daarom noemde hij deszelfs naam Sitna.