Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 26:26

26 En Abimelech trok tot hem van Gerar, met Ahuzzat, zijn vriend, en Pichol, zijn krijgsoverste.