35 En deze waren voor Izak en Rebekka een bitterheid des geestes.