10 En gij zult ze tot uw vader brengen, en hij zal eten, opdat hij u zegene voor zijn dood.