Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 27:11

11 Toen zeide Jakob tot Rebekka, zijn moeder: Zie, mijn broeder Ezau is een harig man, en ik ben een glad man.