Genesis 27:2

2 En hij zeide: Zie nu, ik ben oud geworden, ik weet den dag mijns doods niet.