26 En zijn vader Izak zeide tot hem: Kom toch bij, en kus mij, mijn zoon!