Genesis 27:35

35 En hij zeide: Uw broeder is gekomen met bedrog, en heeft uw zegen weggenomen.