44 En blijf bij hem enige dagen, totdat de hittige gramschap uws broeders kere;