Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 27:44

44 En blijf bij hem enige dagen, totdat de hittige gramschap uws broeders kere;