8 Nu dan, mijn zoon! hoor mijn stem in hetgeen ik u gebiede.