Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 27:8

8 Nu dan, mijn zoon! hoor mijn stem in hetgeen ik u gebiede.