Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 28:17

17 En hij vreesde, en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels!