Genesis 28:19

19 En hij noemde den naam dier plaats Beth-El; daar toch de naam dier stad te voren was Luz.