18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.