20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.