21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.