4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;