Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 30:10

10 En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jakob een zoon.