10 En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jakob een zoon.