Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 30:12

12 Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jakob een tweeden zoon.