Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 30:17

17 En God verhoorde Lea; en zij werd bevrucht, en baarde Jakob den vijfden zoon.