17 En God verhoorde Lea; en zij werd bevrucht, en baarde Jakob den vijfden zoon.