Genesis 30:19

19 En Lea werd wederom bevrucht, en zij baarde Jakob den zesden zoon.