19 En Lea werd wederom bevrucht, en zij baarde Jakob den zesden zoon.