21 En zij baarde daarna een dochter; en zij noemde haar naam Dina.