Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 30:28

28 Hij zeide dan: Noem mij uitdrukkelijk uw loon, dat ik geven zal.