28 Hij zeide dan: Noem mij uitdrukkelijk uw loon, dat ik geven zal.