Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 30:29

29 Toen zeide hij tot hem: Gij weet, hoe ik u gediend heb, en hoe uw vee bij mij geweest is.