34 Toen zeide Laban: Zie, och ja, het zij naar uw woord!