Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 30:43

43 En die man brak gans zeer uit in menigte, en hij had vele kudden, en dienstmaagden, en dienstknechten, en kemelen, en ezelen.