5 En Bilha werd zwanger, en baarde Jakob een zoon.