Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 30:9

9 Toen nu Lea zag, dat zij ophield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa, en gaf die aan Jakob tot een vrouw.