17 Toen maakte zich Jakob op, en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemelen.