Genesis 31:22

22 En ten derden dage werd aan Laban geboodschapt, dat Jakob gevloden was.