Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 31:30

30 En nu, gij hebt immers willen vertrekken, omdat gij zo zeer begerig waart naar uws vaders huis; waarom hebt gij mijn goden gestolen?