Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 31:38

38 Deze twintig jaren ben ik bij u geweest; uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen, en de rammen uwer kudde heb ik niet gegeten.