45 Toen nam Jakob een steen, en hij verhoogde die, tot een opgericht teken.