6 En gijlieden weet, dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb.