9 Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt, en aan mij gegeven.