23 En hij nam ze, en deed hen over die beek trekken; en hij deed overtrekken hetgeen hij had.