24 Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging.